Projekt: Företagsbesök för åk. 4-6

  • Årskurs: Årskurs 4-6
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

I Sverige finns det över niotusen yrken att välja bland, och det finns över en miljon olika företag att arbeta på. Genom företagsbesöket kan eleven få upptäcka yrken och företag som tidigare var okända, och se hur det faktiskt går till på en arbetsplats.
 Ett aktivt arbete med företagssamverkan redan i en tidig ålder har visat sig ha flera fördelar, bland annat har eleverna enklare att göra sina gymnasieval när det sedan en dag är dags för det.[1]

Syfte 
Övningen ersätter inte upplevelsen av att ha varit ute på ett fysiskt företagsbesök, men kan likväl vara inspirerande för eleverna. Företagsbesök är ett uppskattat avbrott i den traditionella undervisningen och utgör en pusselbit i det entreprenöriella lärandet.

Projektet syftar även till att belysa skolans betydelse genom att ställa frågor till företaget om just detta. Exempelvis: Vilka mattekunskaper behöver tex en snickare? Är det något ämne du skulle ha lagt ner mer tid på om du skulle gå i skola idag? Vilka ämnen har du haft nytta av utanför ditt arbete?

 

 


[1] 1 Övningen bygger delvis på Skolinspektionens rapport: Skolinspektionen. 2013. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan, rapport 2013:5 (för att läsa mer om den, beställ detta material: https://eduna.se/styrning-och-ledning-avgorande-for-framgangsrik-studie-och-yrkesvagledning-i- skolan-pdf.html)

Dela: