Projekt: Digitalt företagsbesök för åk. 4-6

  • Digitalt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Årskurs 4-6
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Att få göra ett företagsbesök tillsammans med sin klass är något som eleven ibland minns till vuxen ålder. Ett aktivt arbete med företagssamverkan redan i en tidig ålder har visat sig ha flera fördelar, bland annat har eleven enklare att göra sitt gymnasieval när det är dags för det.[1]
 Det finns över niotusen yrken att välja bland i Sverige och över en miljon företag. I dessa tider kan det vara svårt att få till ett företagsbesök, men varför inte bjuda in en företagare på ett digitalt möte med din klass? 

Syfte 
Övningen ersätter inte upplevelsen av att ha varit ute på ett fysiskt företagsbesök, men kan likväl vara inspirerande för eleverna. Företagsbesök är ett uppskattat avbrott i den traditionella undervisningen och utgör en pusselbit i det entreprenöriella lärandet.

Projektet syftar även till att belysa skolans betydelse genom att ställa frågor till företaget om just detta. Exempelvis: Vilka mattekunskaper behöver tex en snickare? Är det något ämne du skulle ha lagt ner mer tid på om du skulle gå i skola idag? Vilka ämnen har du haft nytta av utanför ditt arbete?

 


[1] 1 Övningen bygger delvis på Skolinspektionens rapport: Skolinspektionen. 2013. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan, rapport 2013:5 (för att läsa mer om den, beställ detta material: https://eduna.se/styrning-och-ledning-avgorande-for-framgangsrik-studie-och-yrkesvagledning-i- skolan-pdf.html)

Dela: