Matte i praktiken - Lärarhandledning

  • Digitalt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Lärarhandledningen innehåller facit till materialet Matte i praktiken - 8 exempel från vardag & arbetsliv samt koppling till kursplanen, årskurs 1 på gymnasiet, Matematik 1.

Dela: