Matte i praktiken - 8 exempel från vardag & arbetsliv

  • Tryckt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

I det här materialet vill vi exemplifiera för eleverna hur de kan komma att få användning av matte i sitt framtida arbetsliv. De får lösa matematiska problem och diskutera kring dem, men också ta del av några inspirerande intervjuer med personer som dagligen använder matte i sitt arbete.

Dela: