Matte i praktiken - 8 exempel från vardag & arbetsliv

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument

I det här materialet vill vi exemplifiera för eleverna hur de kan komma att få användning av matte i sitt framtida arbetsliv. De får lösa matematiska problem och diskutera kring dem, men också ta del av några inspirerande intervjuer med personer som dagligen använder matte i sitt arbete.

          "Jag har visat eleverna exempel ur boken för att de ska förstå att man faktiskt använder matematik i sitt yrkesliv. Gör gärna fler liknande produkter! Eleverna behöver pepp och exempel på hur kunskaper används i yrkeslivet. Det är svårt att som matematiklärare komma på egna exempel!"

                                                                                      Högstadielärare i matematik