Lär känna ett yrke – lärarhandledning

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument

Lär känna ett yrke är ett projekt i kursen Svenska 1 på gymnasiet integrerat med de övergripande målen om arbetsmarknad och entreprenörskap, som finns i läroplanen. Till lärarhandledningen finns ett elevmaterial som du beställer: HÄR.

Det finns nästan 9 000 yrken att välja mellan i dag (enligt SCBs standard för svensk yrkes­klassificering) och många elever känner bara till en bråkdel av dessa. Det påverkar både deras gymnasieval och insikten i vilka olika möjligheter de har inom ett yrke, när valet av utbildning väl är gjort.

Förslagsvis genomförs projektet Lär känna ett yrke tidigt i utbildningen, under första terminen i årskurs ett. Då får eleverna snabbt en insyn i vilken bransch de sökt sig till, så de vet om de har börjat på rätt program samt att de tidigt får en vana av att arbeta branschnära. Lär känna ett yrke går därför ut på att eleverna får bekanta sig med arbetslivet genom att söka upp och intervjua personer från olika yrkesroller som ryms inom aktuellt program.

Materialet har syftet att bland annat:

  • Ge eleverna en chans att få inblick i arbetslivet och branscher
  • Öka kännedomen om vilka olika typer av yrken och branscher det finns att välja på inom det gymnasieprogram de har valt
  • Ge eleverna möjligheten att sätta sig in i branschspråket, arbeta med presentationsteknik samt öva den källkritiska förmågan.

Uppgiften görs i par eller individuellt, där eleverna blir tilldelade en yrkesroll att fördju­pa sig i. Någon i klassen undersöker ”yrkesrollen” egen företagare inom branschen.

Undersökningen görs dels genom intervju med en branschrepresentant men också genom att söka via internet, litteratur etcetera. Efter undersökningen presenterar eleverna sitt resultat för resten av klassen så att alla elever får höra om flera olika yrken och framtida valmöjligheter.

Observera att detta är en lärarhandledning, inte ett elevmaterial och att det maximalt går att beställa fem exemplar av lärarhandledningen.