Lär känna ett yrke - lärarhandledning

  • Tryckt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Lär känna ett yrke är ett projekt i kursen Svenska 1 på gymnasiet integrerat med de övergripande målen om arbetsmarknad och entreprenörskap som finns i läroplanen. Till lärarhandledningen finns ett elevmaterial som du beställer: HÄR.

Det finns nästan 9 000 yrken att välja mellan idag (enligt SCBs standard för svensk yrkes­klassificering) och många elever känner bara till en bråkdel av dessa. Det påverkar både deras gymnasieval och insikten i vilka olika möjligheter de har inom ett yrke, när valet av utbildning väl är gjort.

Förslagsvis genomförs projektet Lär känna ett yrke tidigt i utbildningen, under första terminen i årskurs ett. Då får eleverna snabbt en insyn i vilken bransch de sökt sig till så de vet om de är på rätt program samt att de tidigt får en vana att arbeta branschnära. Lär känna ett yrke går därför ut på att eleverna får bekanta sig med arbetslivet genom att söka upp och intervjua personer från olika yrkesroller som ryms inom aktuellt program.

Uppgiften görs i par eller individuellt där eleverna blir tilldelade en yrkesroll som de ska fördju­pa sig i. Någon i klassen undersöker ”yrkesrollen” egen företagare inom branschen.

Undersökningen görs dels genom intervju med en branschrepresentant men också genom att söka via internet, litteratur m.m.

Efter undersökningen presenterar eleverna sitt resultat för resten av klassen så att alla elever får höra om flera olika yrken och framtida valmöjligheter. I momentet så får eleverna inte bara branschkännedom utan får också en möjlighet att sätta sig in i branschspråket, arbeta med presentationsteknik samt öva sin källkritiska förmåga då de måste sålla bland allt material som finns om yrket samt ställa sig källkritiskt till om den intervjuade personens åsikter är representativa för yrket.

Dela: