Lär känna ett yrke - elevsida

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument

Här beställer du elevmaterial till Lär känna ett yrke - lärarhandledning. Materialet ska delas med alla elever som ska vara med i projektet. 

I den här uppgiften får eleverna undersöka ett yrkesområde inom sin framtida bransch. De blir tilldelade en yrkesroll att fördjupa sig i och får sedan avsluta uppgiften med att göra en kort redovisning för klassen samt lämna in en skriftlig beskrivning av yrket.