Lär känna ett yrke - elevsida

  • Tryckt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Här beställer du elevmaterial till projektet Lär känna ett yrke, beställ så många elevsidor som du har elever tillsammans med ett exemplar av lärarhandledningen som du hittar: HÄR

I den här uppgiften får eleverna undersöka ett yrkesområde inom sin framtida bransch. De blir tilldelade en yrkesroll att fördjupa sig i, och får sedan avsluta uppgiften med att göra en kort redovisning för klassen samt lämna in en skriftlig beskrivning av yrket.

Dela: