Lär känna ett yrke - elevsida

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument

Här beställer du elevmaterial till Lär känna ett yrke - lärarhandledning, materialet ska delas med alla elever som ska vara med i projektet. 

I den här uppgiften får eleverna undersöka ett yrkesområde inom sin framtida bransch. De blir tilldelade en yrkesroll att fördjupa sig i, och får sedan avsluta uppgiften med att göra en kort redovisning för klassen samt lämna in en skriftlig beskrivning av yrket.

Dela: