Klas förklarar räntor - lärarhandledning

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Lärarhandledning till filmen Klas förklarar räntor.

Eleverna får arbeta med frågor om olika begrepp som förekommit i filmen, bland annat vad ränta är, vad som kan avgöra räntans storlek på ett lån och vilka risker det finns med att ta ett SMS-lån.

Planering

Lektionen beräknas ta ca 60 minuter och kan kopplas till centralt innehåll i ämnet samhällskunskap 1b. Allt material som behövs för att utföra uppgifterna finns i lektionsupplägget. 

Dela: