Klas förklarar inflation och deflation

  • Avsändare: Ekonomifakta

Klas Eklund förklarar vad inflation och deflation är, vad Riksbanken gör för att styra inflationen och vilka problem som kan uppstå i ett samhälle som har hyperinflation.

Efter att eleverna sett filmen Klas förklarar inflation och deflation finns möjlighet att arbeta vidare med frågor kring olika begrepp som förekommit i filmen. Diskussionsunderlaget finns att beställa HÄR och går också att använda som ett fristående underlag för att diskutera begreppens inverkan på samhällsekonomin just nu.

Dela: