Klas förklarar arbetsmarknaden

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Klas Eklund förklarar vilka som tillhör arbetskraften, hur arbetslösheten beräknas och när den kan leda till problem för samhället.

Dela: