Get to know a profession - teacher's manual

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument

Get to know a profession är ett projekt i kursen Engelska 5 på gymnasiet integrerat med de övergripande målen om arbetsmarknad och entreprenörskap som finns i läroplanen. Elevmaterial som ska delas med alla elever beställer du i digital form HÄR!

Det finns nästan 9 000 yrken att välja mellan i dag (enligt SCBs standard för svensk yrkes­klassificering) och många elever känner bara till en bråkdel av dessa. Det påverkar både deras gymnasieval och insikten i vilka olika möjligheter de har inom ett yrke, när valet av utbildning väl är gjort.

Förslagsvis genomförs projektet Lär känna ett yrke tidigt i utbildningen, under första terminen i årskurs ett. Då får eleverna snabbt en insyn i vilken bransch de sökt sig till så de vet om de är på rätt program samt att de tidigt får en vana att arbeta branschnära. Lär känna ett yrke går därför ut på att eleverna får bekanta sig med arbetslivet genom att söka upp och intervjua personer från olika yrkesroller som ryms inom aktuellt program.

Materialet har syfte att bland annat:

  • Ge eleverna en chans att få inblick i arbetslivet och branscher
  • Öka kännedomen om vilka olika typer av yrken och branscher det finns att välja på inom det gymnasieprogram de har valt
  • Ge eleverna möjligheten att sätta sig in i branschspråket, arbeta med presentationsteknik samt öva på den källkritiska förmågan.

Uppgiften görs i par eller individuellt, där eleverna blir tilldelade en yrkesroll som de ska fördju­pa sig i. Någon i klassen undersöker ”yrkesrollen” egen företagare inom branschen.

Undersökningen görs dels genom intervju med en branschrepresentant men också genom att söka via internet, i litteratur med mer. Efter undersökningen presenterar eleverna sitt resultat för resten av klassen så att alla elever får höra om flera olika yrken och framtida valmöjligheter.

          "Vi gjorde en muntlig redovisning med hjälp av materialet. Eleverna fick berätta om ett yrke som de skulle kunna tänka sig att ha i framtiden. Med hjälp av frågorna tog de reda på fakta och gjorde sedan en Power-Point presentation. Fungerade bra!"

                                                                                      Gymnasielärare i ämnet engelska