Get to know a profession - student page

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument

Här beställer du elevmaterial till Get to know a profession - teacher's manual. Beställ lika många elevsidor som du har elever.

I den här uppgiften får eleverna undersöka ett yrkesområde inom sin framtida bransch. De blir tilldelade en yrkesroll att fördjupa sig i och får sedan avsluta uppgiften med att göra en kort redovisning inför klassen samt lämna in en skriftlig beskrivning av yrket.

Lärarhandledningen som du behöver ett exemplar av hittar du HÄR!