TEMA handel & globalisering – lärarhandledning

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

På temat handel och  globalisering, arbeta med Frihandelspodden för att få svar på hur hela världen genom handel är sammanlänkad.

Arbetet med podden kan ske på flera olika sätt, i lärarhanledningen ges två olika förlag. Materialet är primärt framtaget för gymnasiet men kan även användas på högstadiet. I lärarhandledningen finns kopplingar till kursplanerna i geografi, samhällskunskap, historia och företagsekonomi.

Elevuppgifterna är indelade efter poddens sex olika avsnitt och kan angripas på flera olika sätt, välj det som fungerar bäst för just din klass. Du beställer elevuppgifterna HÄR!