TEMA handel & globalisering - elevuppgifter

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Eleverna får på ett lättillgängligt sätt ta del av hur alla världens länder genom handel är sammanlänkade med varandra och vad som är fördelarna respektive nackdelarna med det.

Elevuppgifterna är indelade efter poddens sex olika avsnitt och kan angripas på flera olika sätt, välj det som fungerar bäst för just din klass. 

Tillhörande lärarhandledning finns att beställa här!