TEMA handel & globalisering - elevuppgifter

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Elevuppgifter till Frihandelspodden, med tema - handel & globalisering.

Syfte

Eleverna får på ett lättillgängligt sätt ta del av hur alla världens länder är sammanlänkade med varandra genom handel samt vad fördelarna respektive nackdelarna är med det.

Elevuppgifterna är indelade efter poddens sex olika avsnitt och kan angripas på flera olika sätt, välj det som fungerar bäst för just din klass. 

Tillhörande lärarhandledning finns att beställa HÄR!