Framtidskartor, samling, yrkesprogram

  • Tryckt material
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Här kan du beställa samlingen av framtidskartorna över yrkesprogram på svenska i tryckt format på tjockt A4-papper.

Nedan kan du även beställa den tryckta samlingen med högskoleförberedande program och samlingarna i översatt form på engelska eller arabiska.

Du kan naturligtvis beställa flera samlingar, däremot inte enskilda framtidskartor (enskilda framtidskartor går dock bra att beställa i digital form).

Dela: