Framtidskartor på farsi, samling, yrkesprogram

  • Digitalt material
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Materialet beskriver vilka inriktningar och jobbmöjligheter som finns inom yrkesprogrammen samt möjligheten att plugga vidare på högskola/universitet och yrkeshögskola.

Framtidskartorna finns samlade i ett dokument eller som enskilda produkter per yrkesprogram. De finns på svenska, engelska, arabiska, farsi, pashto och franska. 

Skolverket har fattat beslut om ändringar i åtta yrkesprogram i gymnasieskolan. De berörda Framtidskartorna kommer att ses över under hösten och information kommer att skickas ut när uppdateringen är gjord. Vi har gjort bedömningen att framtidskartorna som de ser ut idag ändå kan användas. Detta då vi genom framtidskartorna framhäver yrkes- och karriärvägar efter avslutade studier på respektive program, vilka i stort sett kommer att kvarstå efter eventuell förändring. För den som vill se vilka förändringar som är gjorda finns all information samlad HÄR.

 

Dela: