Framtidskartor yrkesprogram på svenska

 • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium, Studie- och yrkesvägledning
 • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument

Materialet beskriver vilka inriktningar och jobbmöjligheter det finns under varje yrkesprogram samt möjligheten att plugga vidare på högskola/universitet och yrkeshögskola.

Följande yrkesprogram ingår:

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Försäljnings- och serviceprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Naturbruksprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Sjöfartsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet

Framtidskartorna finns också på engelska, arabiska, farsi, spanska, tyska och franska.             

Framtidskartorna håller just nu på att uppdateras till GY25. Arbetet beräknas vara klart till höstterminens början i augusti 2024.