Företagsklimat – lektionsupplägg

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Syfte

Syftet med lektionen är att eleverna ska förstå företagens betydelse för ekonomin, arbetslivet och samhällsutvecklingen. Lektionen har ett kommunalt perspektiv för att öka kunskaperna kring hur kommunala beslut påverkar företagen. Ett bra företagsklimat i kommunen leder till att företag kan växa, anställa och investera. Vilket i sin tur är bra för hela samhället och vår gemensamma välfärd.

Planering

Lektionen beräknas ta 60–90 minuter. Elevuppgifterna kan angripas på flera olika sätt. Välj det som fungerar bäst för just din klass. Svaren kan ges direkt i helklass, i små grupper eller som skrivuppgifter – eller en blandning av de tre olika angreppssätten. Lektionens huvudsakliga underlag är en rapport från Svenskt Näringsliv med förslag på mål, beslut och aktiviteter för ett bättre lokalt företagsklimat. Lektionen kan kopplas till ämnes- och kursplaner i samhällskunskap, entreprenörskap och företagsekonomi.