Demokrati – lektionsupplägg

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Syfte

Den här lektionen fokuserar på demokratins betydelse för företagsamhet. Den tar avstamp i definitionen av demokrati för att sedan fokusera på utmaningar som dagens demokrati står inför. Vidare får eleverna resonera kring demokratins koppling till globalisering samt dess betydelse för företagande.

Planering

Lektionen beräknas ta 60–90 minuter att genomföra och kan kopplas till ämnes- och kursplaner i samhällskunskap och företagsekonomi. Elevuppgifterna kan angripas på flera olika sätt, välj det som fungerar bäst för just din klass. Svaren kan ges i små grupper eller som skrivuppgifter. Avsluta sedan lektionen med att göra diskussionsfrågorna i helklass.