Vår ekonomi - i korthet

  • Tryckt material
  • Tema: Det samhällsekonomiska kretsloppet
  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Vår ekonomi behandlar just detta: VÅR egen ekonomi, men fokus ligger inte på vår privatekonomi utan på samhällets ekonomi.

Vi är alla en del av denna ekonomi och den ger förutsättningarna för vår privatekonomi. Om vi förstår samhällets ekonomi ger det oss större möjligheter att påverka vår vardag, såväl direkt som indirekt. Direkt genom att vi tar bättre privatekonomiska beslut med de begränsade resurser vi har. Indirekt genom att vi på ett bättre sätt kan påverka de politiska satsningar som görs med samhällets begränsade resurser.

Att förstå samhällets ekonomi är att förstå hur samhället fungerar. Med hjälp av dessa verktyg och insikter kan eleven göra egna analyser och skolarbeten samt följa med i och bidra till samhällsdebatten.

Dela: