Vår ekonomi - i korthet

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument
Ljudbok

Den här boken heter Vår ekonomi - i korthet för att samhällets ekonomi berör oss alla. Alla påverkar vi också, på ett eller annat sätt, ekonomin i stort. Förhoppningen är att du, när du läst den, ska se mönster och sammanhang som du tidigare inte såg. Och att de insikterna inte bara ska hjälpa dig att få jobb och inkomst i framtiden, utan att du också ska kunna lyssna på och delta i diskussioner om hur samhällsekonomin bör organiseras och se ut.

Om vi förstår samhällets ekonomi ger det oss större möjligheter att påverka vår vardag, såväl direkt som indirekt. Direkt genom att vi tar bättre privatekonomiska beslut med de begränsade resurser vi har. Indirekt genom att vi på ett bättre sätt kan påverka de politiska satsningar som görs med samhällets begränsade resurser.

Vår ekonomi behandlar dessa områden. I materialet ligger fokus på samhällets ekonomi i sin helhet samt dess påverkan på vår privatekonomi. Att förstå samhällets ekonomi är att förstå hur samhället fungerar. Med hjälp av dessa verktyg och insikter kan eleven göra egna analyser och skolarbeten samt följa med i och bidra till samhällsdebatten.

Centrala begrepp och utgångspunkter som behandlas:

  • Ekonomi i sin helhet och som vetenskap
  • Det samhällsekonomiska kretsloppet och konjunkturer
  • Marknadens utbud, efterfrågan och jämvikt
  • Planekonomi vs. Marknadsekonomi
  • Utrikeshandel och globalisering
  • Ekonomisk utveckling och innovationer