Entreprenörer till mänsklighetens största nytta

  • Årskurs: Årskurs 7-9
  • Avsändare: Ung Företagsamhet

Alltid gratis och fraktfritt!

Materialet handlar om entreprenörskap med exempel av Alfred Nobel och Nobelpristagare. Syftet är att eleverna arbetar med förståelsen för hur individer förverkligar sina idéer. Genom att studera entreprenörer och samtidigt träna sina analys-och kommunikationsförmågor kan elevernas
entreprenöriella förhållningssätt främjas. I det här materialet definierar vi entreprenörer som individer som upptäcker behov, finner lösningar på problem och arbetar hårt för att förverkliga sina idéer. Materialet innehåller även ett helhetsperspektiv för hur entreprenöriella individer i historien genom sina handlingar och idéer har skapat
förändringar både för samtida och framtida generationer och samhällen.

Syftet med materialet är att lyfta fram entreprenören och entreprenörskapets roll i samhället. Målet är att främja ungas tro på sig själva, öka viljan och förståelsen för att förverkliga sina idéer. Genom att
studera hur Alfred Nobel och entreprenörer som har tilldelats Nobelpriset, har använt sig utav resurser som finns i vår omgivning för att skapa någonting som vi alla kan ha nytta av, kan elever få upp ögonen för att hitta morgondagens framgångsfaktorer och förverkliga sina idéer. Ett syfte är även att belysa företagandets roll i denna utveckling. Hur företagande och entreprenörskap hänger ihop, förutsätter varandra och skapar samhällsnytta.

Materialet är framtaget i ett samarbete mellan Nobelmuseet och Ung Företagsamhet.