Det har blivit bättre - Sveriges ekonomiska utveckling under 160 år.

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument
Ljudbok

Sveriges resa från extrem fattigdom till ett rikt industriland är fylld av entreprenörer, uppfinnare, politiker och andra människor som bidragit till att lyfta landet. I detta skolmaterial får eleverna lära sig hur det gick till när Sverige blev rikt, och även reflektera över vad som ligger framför oss.

Centrala begrepp och utgångspunkter som behandlas:

  • En resa i utvecklingen
  • Sveriges ekonomiska utveckling
  • Strukturomvandling
  • Förutsättningar för utveckling
  • Från fattig till rik
  • Det kan bli ännu bättre
  • Kopplingar till kursplanen


För ämnesöverskridande samarbete fungerar detta mycket bra för ett samarbete mellan företagsekonomi, samhällskunskap och historia.

För dig som har beställt Föreläsningen - det har blivit bättre, gå med fördel igenom kapitel 1 innan eleverna fått se föreläsningen, för att arbeta med begreppslistan. När eleverna fått se föreläsningen kan ni arbeta med resterande del av materialet.