Notiser

"Förr har jag inte kunnat ta del av vad eleverna har gjort under praoen men genom loggboken kunde jag läsa om vad de hade gjort, vilket var kul."

Läs mer

Tech Academy är en digital och interaktiv utbildningsplattform med inriktning på fordonsteknik för såväl personbilar som tunga fordon, el- och hybridfordon, diagnosteknik, skadereparation och snart även fordonslackering. Tech Academy ger en heltäckande oc

Läs mer

Digital utbildning i entreprenörskap Att arbeta med entreprenörskap i grundskolan innebär att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende, samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Men vad säger egentlig

Läs mer

”Den var rolig att läsa. Författaren har nog mycket humor!”

”Man lär sig mycket och på ett roligt sätt, till exempel om hur olika yrken fungerar.”

Läs mer

"Jag har använt den med en elev som är mycket svårmotiverad i matematik. Både hon och jag tyckte jättemycket om upplägget i Glasskiosken och har letat efter fler liknande material utan framgång."

Läs mer

Get to know a profession är ett projekt i kursen Engelska 5 på gymnasiet integrerat med de övergripande målen om arbetsmarknad och entreprenörskap som finns i läroplanen.

Läs mer

Nu finns två nya produkter på plats. Utrikeshandel och globalisering förklaras samt Migration och integration förklaras. Dem ersätter tidigare utgåvan Uppslaget Frihandel och Uppslaget Migration o

Läs mer

Byskolan i Lund är en av många skolor i Sverige som använder boken Varg för att lära eleverna om företagande. ”Vi har kopplat in företag och familjer i Södra Sandby och det är många fö

Läs mer

Arvika kommun är känt för ett starkt och närvarande näringsliv med en stolt industrihistoria. Något som även får genomslag då Hanna Grinde, studie- och yrkesvägledare vid Centralskolan, arbetar med p

Läs mer

Ulf Clarström, lärare ibland annat entreprenörskap vid Älvkullegymnasiet, tycker att det är centralt att arbeta med entreprenörskap i skolan då det är viktigt både för eleverna men även för

Läs mer
Sida