Notiser

Annika Johansson är HR-assistent på Daloc AB i Töreboda. Hon började använda iPraktiken för flera år sedan, och materialet hjälper företaget att strukturera praoperioden – både för eleven, skolan och företaget själva. Eftersom det tar mycket tid och resurser för företag att ta emot en praoelev, ser Annika gärna att processen blir så smidig som möjligt.

Läs mer

På Hälsinggårdsskolan i Falun ser man många vinster med prao, alltifrån att eleverna får komma ut i arbetslivet till att de lär sig ta ansvar för att till exempel passa tider.

-       Det är bra att de får möjlighet att prova på ett arbete som de är nyfikna på inför gymnasievalet, berättar Anette Blomqvist, rektor på skolan.

Läs mer

För Emelie Hahn, leg. lärare i tyska och SO, på Gränbyskolan är internationell samverkan med ämnesövergripande och tematiskt arbete en viktig del i undervisningen.

Globalisering, teknikutveckling och digitalisering påverkar skola såväl som näringsliv. Att integrera och använda sig av informations- och kommunikationsteknik (IKT) tillsammans med internationella projekt för att utveckla och förstärka lärandet ser Emelie Hahn som en pedagogisk möjlighet i undervisningen för årskurs 6–9 på Gränbyskolan i Uppsala.

Läs mer

I januari började Söndrumskolans planering för yrkesmässan som hölls under en dag i juni. På mässan fick eleverna i årskurs 8 presentera de arbetsplatser som de utfört sin prao på. Studie- och yrkesvägledaren Nina Blomqvist förklarar att eleverna tar till sig kunskaperna de lärt sig under praon på ett givande sätt om den följs upp i skolan när prao-perioden är slut.

 

Läs mer

Att driva ett entreprenöriellt lärande i skolan är viktigt. Det handlar inte om att eleverna endast ska lära sig att driva egna företag, utan framförallt om att förbereda eleverna för det framtida livet och att kunna navigera i samhället, berättar Anne Fahlvik, studie- och yrkesvägledare på Bjursås högstadieskola.

Läs mer

Det är eleverna på grundskolan i Bergby som har önskemål om praktik och de jobbar med kontaktnätet de har med de närliggande företagen.

Det skapar även ett bättre och starkare företagsklimat, säger Pontus Andersson rektor på skolan. 

Läs mer

På Vasaskolan i Hedemora är det som på andra högstadieskolor runt om i landet, arbete med rena ämneskunskaper. Men här pågår också ett aktivt arbete kring skola och arbetsliv. Här förbereder man eleverna för framtiden och arbetar tillsammans - rektor, studie- och yrkesvägledare och lärare.

Läs mer

Det står nu klart att prao återigen ska bli obligatoriskt på högstadiet. Detta ses av många som en mycket positiv förändring då prao skapar unika möjligheter för skolans elever. Praktiksamordnaren Annika Spännare och studie- och yrkesvägledaren Susanna Bergman på Gumaeliusskolan, som länge har haft en stark prao-kultur, ser positivt på detta.

Läs mer

Lillian Persson är lärare på CFL i Nordanstig och har varit på SFI i fyra år. Hon är även med i projektet som startades hösten 2017 som heter ”Företagande på lika villkor”. Det är en möjlighet för eleverna att starta eget i delar av Hälsingland. Birgitta Piippola som är företagsrådgivare åker ut till skolorna och håller inspirationer och informerar eleverna hur man ska gå till väga för att bli egenföretagare i Sverige.

Läs mer

Anders Fransson, studie- och yrkesvägledare (SYV) i Hammarö kommun önskar mer utbyte mellan företag och skolan.

- Vi har redan idag mycket samverkan med exempelvis Stora Enso, ICA, Coop, kommunen och universitetet. Men absolut behöver vi samverka mer med företag, säger Anders.

 

Läs mer
Sida