Notiser

"Förr har jag inte kunnat ta del av vad eleverna har gjort under praoen men genom loggboken kunde jag läsa om vad de hade gjort, vilket var kul."

Läs mer

Tech Academy är en digital och interaktiv utbildningsplattform med inriktning på fordonsteknik för såväl personbilar som tunga fordon, el- och hybridfordon, diagnosteknik, skadereparation och snart även fordonslackering. Tech Academy ger en heltäckande oc

Läs mer

Digital utbildning i entreprenörskap Att arbeta med entreprenörskap i grundskolan innebär att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende, samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Men vad säger egentlig

Läs mer

Att arbeta med entreprenörskap i grundskolan innebär att stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende, samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa problem. Men vad säger egentligen forskningen och läroplanen om entr

Läs mer

Anna Bonde, lärare på Engelska skolan i Falun om skolmaterialet "Jag, en entreprenör?"

Läs mer

Carola Nordquist, lärare på Praktiska Gymnasiet i Sundsvall om skolmaterialen "Get to know a profession" och "Framtidskartor"

Läs mer

Simon Sjögren är skolnätverksansvarig för Svenskt Näringsliv i Värmland och har skrivit för Pedagog Värmlands blogg.

Läs mer

”Den var rolig att läsa. Författaren har nog mycket humor!”

”Man lär sig mycket och på ett roligt sätt, till exempel om hur olika yrken fungerar.”

Läs mer

"Jag har använt den med en elev som är mycket svårmotiverad i matematik. Både hon och jag tyckte jättemycket om upplägget i Glasskiosken och har letat efter fler liknande material utan framgång."

Läs mer

Get to know a profession är ett projekt i kursen Engelska 5 på gymnasiet integrerat med de övergripande målen om arbetsmarknad och entreprenörskap som finns i läroplanen.

Läs mer
Sida