Veterinär och mjölkbonde

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium, SFI / SVA, Studie- och yrkesvägledning
  • Avsändare: Jobba grönt

Möt Lowa som jobbar som veterinär och bygger upp en mjölkgård tillsammans med sin sambo i Norrland.

Läs mer på https://www.jobbagront.se om möjligheterna för dig som vill jobba grönt!

Dela: