Världshavsdagen: Vem äger haven? – lektionsupplägg

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Vem äger haven? Vi är vana att se kartor som visar var gränserna går mellan olika länder. Varje land är dessutom indelat i mindre områden där det går att avgöra precis vem som äger en enskild tomt eller bit mark. Men finns det gränser i havet också? Svaret är ja.  

Det här lektionsupplägget syftar till att redogöra för hur individuellt överförbara fiskekvoter kan bidra till ett ekonomiskt och miljömässigt mer hållbart fiske. Lektionen beräknas ta mellan 60 - 90 minuter att genomföra. Innehåller även fördjupningsuppgifter för högstadiet och gymnasiet.