Världens jobb: Hotell- och turismprogrammet

  • Årskurs: Årskurs 7-9
  • Avsändare: Visita - Svensk Besöksnäring

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument

Världens jobb: Hotell- och turismprogrammet är ett material som beskriver studie- och yrkesvägar efter studenten. 

På Hotell- och turismprogrammet lär du dig grunderna för en karriär inom besöksnäringen, allt från service och bemötande till marknadsföring och företagande. Utbildningen ger dig även kunskap kring människors behov och traditioner samt kunskap om hållbar utveckling inom turismen. Framför allt är det en ingång till en fantastisk bransch, där karriärmöjligheterna är närmast oändliga. Du får träffa massa människor, jobba praktiskt och lära dig ett yrke från grunden.

Läs mer på www.varldensjobb.se