Välkommen till arbetsmarknaden!

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument
Ljudbok

Vi vill med denna bok hjälpa eleverna att förstå mer om vad som påverkar arbetsmarknaden i vårt land och vad deras roll på den kan vara i framtiden. Materialet behandlar allt från den svenska modellen till arbete utomlands och tips för arbetsintervjun.

Boken kan du använda på olika sätt beroende på vad som passar din grupp bäst. Bokens kapitel avslutas med uppgifter som eleverna kan lösa både individuellt och i grupper. Ett förslag är att inleda med individuell läsning, eventuellt som läxa, och sedan sammanfatta och diskutera innehållet med hjälp av uppgifterna i helklass och grupper.

Använd med fördel den introduktion till klassrummet som finns till materialet för att introducera boken och filmerna i klassrummet. Till boken finns även tre filmer där eleverna får en introduktion till arbetsmarknaden av experter på arbetsmarknad samt ungdomar som berättar om sina erfarenheter, du kommer till filmerna genom att använda introduktionen till klassrummet eller direkt HÄR.

För att se ett förslag på upplägg med arbetet med boken och för att ta del av hur materialet kopplar till styrdokument och kursplaner, beställ lärarhandledningen HÄR.

Boken finns att beställa som tryckt material, digitalt dokument (PDF) eller som ljudbok. När du slutfört beställningen finns PDF och ljudbok att ladda ner under "Mina nedladdningsbara material", eller genom att klicka HÄR. Det tryckta materialet skickas inom 5 arbetsdagar.

Dela: