Utbildningskarta

  • Externt material
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Vuxenutbildning, Studie- och yrkesvägledning
  • Avsändare: Jobba grönt
Gå till material

Nu lanserar Jobba grönt en digital utbildningskarta med fokus på just gröna utbildningar på www.jobbagront.se.

Den rikstäckande kartan visar var utbildningarna finns på flera nivåer: naturbruksgymnasium, yrkesvux, yrkeshögskolan, högskola och universitet.

Dela: