TEMA: BREXIT – lärarhandledning

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument
Detta är lärarhandledningen till filmen BREXIT. Med stöd av filmen och lärarhandledningen kan man koppla kursplanerna inom samhällskunskap, historia och svenska. Lärarhandledningen innehåller också fördjupande information som stöd till samtal och
diskussioner.