TEMA: BREXIT - lärarhandledning

  • Digitalt material
  • Tema: Det samhällsekonomiska kretsloppet
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv
Uppgifterna genomförs med stöd av filmen BREXIT där frågor kring Brexit besvaras.
I lärarhandledningen finns kopplingar till ämnesplaner i samhällskunskap och historia.
Flera moment kan också kopplas till ämnesplanen för svenska.
Lärarhandledningen innehåller också fördjupande information till stöd för samtal och
diskussioner.
Dela: