TEMA: BREXIT - Lärarhandledning

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument
Uppgifterna genomförs med stöd av filmen BREXIT där frågor kring BREXIT besvaras.
I lärarhandledningen finns kopplingar till ämnesplaner i samhällskunskap och historia.
Flera moment kan också kopplas till ämnesplanen för svenska.
Lärarhandledningen innehåller också fördjupande information till stöd för samtal och
diskussioner.
Dela: