Svenska för entreprenörer, lärarhandledning och inspiration

  • Årskurs: SFI / SVA
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

I den här lärarhandledningen beskrivs den yrkesinriktade SFI-utbildningen Svenska för entreprenörer. SFI-läraren Sandra Magnusson delar med sig av upplägg och innehåll på det koncept hon har varit med och tagit fram på Malmö Sfi-skola. 

"Som en konsekvens av vår utbildning ser jag hur självförtroendet och självkänslan växer hos eleverna. Hittills har över 40 företag skapats, cirka 50 jobb genererats och många bra koncept vuxit fram som mycket väl kan leda till företag längre fram. Många elever har också gått ut i arbete och de har varit väl förberedda på grund av de verkliga situationer de ha deltagit i underutbildningen. I den här lärarhandledningen beskriver jag vårt upplägg och tillvägagångssätt och hoppas att fler ska bli inspirerade att prova."

- Sandra Magnusson, februari 2018