Styrning och ledning — Avgörande för framgångsrik studie- och yrkesvägledning i skolan

  • Årskurs: Årskurs 4-6, Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument
Studie- och yrkesvägledning i skolan betyder mycket för att både höja elevernas studieresultat och för att vägleda eleverna till att göra mer medvetna studie- och yrkesval. Alla tycker att skolans studie- och yrkesvägledning är viktig och alla tycker att den ska stärkas. Frågan är - hur ska det gå till?
 
I denna rapport listas följande framgångsfaktorer:
  • Skapa konkreta mål för studie- och yrkesvägledning
  • Skapa förutsättningar så att målen genomsyrar verksamheten (tid, resurser och kompetensutveckling)
  • Skapa en tydlig ansvars- och rollfördelning
  • Se till att målen följs upp