Sand – lärarhandledning

  • Årskurs: Årskurs 7-9
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument

I lärarhandledningen finns arbetsupplägg, metoder samt elevuppgifter som är kopplade till de olika avsnitten i boken.

Observera att detta är en lärarhandledning och inte ett elevmaterial och att det maximalt går att beställa 5 exemplar av lärarhandledningen. 

Kopplingar till LGR 22:

Svenska - Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska arbeta med läsning och förståelse genom att läsa texten Sand. 

Samhällskunskap - Eleverna får resonera om företags betydelse för ekonomi, miljö och människors vardagsliv. Träna på muntliga framställningar och skapa förståelse för EU och Immaterialrätt. Därtill får de arbeta med samhällsresurser och fördelning, samt granskning av samhällsfrågor.

Kemi - Eleverna får bland annat rekflektera kring nyttan och begränsningar med keramiska material, planera och genomföra ett kemiskt experiment, samt identifiera vad betong används till i dag.

Matematik - Eleverna får arbeta med sannolikhet, statistik och problemlösning genom att bland annat lösa matermatiska problem.

Geografi - Eleverna får arbeta med geografins metoder och verktyg genom att bland annat beskriva och analysera platser och regioner med hjälp av kartor och enkla former av GIS, fältstudiet och andra geografiska källor.