Samverkan för framtiden

  • Årskurs: Studie- och yrkesvägledning
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument

Samverkan för framtiden är en skrift från Svenskt Näringsliv, för arbetsplatser som tar emot elever på prao, praktik och APL. Detta materialet lyfter bland annat varför prao, praktik och APL är viktigt för både elev och företag. Det ger tips på hur skola och företag kan samarbeta. Syftet är att underlätta samarbetet mellan skola och arbetsliv så att fler elever kommer ut på arbetsplatser och företag under sin tid i skolan. Det underlättar deras studie- och yrkesval och de blir bättre förberedda för första jobbet. Förhoppningsvis gör det också företagens framtida rekrytering enklare.