Cookiepolicy

COOKIEPOLICY

EDUNA

1. Inledning

Denna cookiepolicy innehåller information om cookies som Svenskt Näringsliv Service AB, org. nr. 556169-4554, 114 82 Stockholm, Sverige ("Svenskt Näringsliv") använder på våra webbsidor och i våra digital tjänster.

Svenskt Näringsliv kan komma att uppdatera denna cookiepolicy från tid till annan och vi kommer då informera om detta på lämpligt vis, t.ex. genom att publicera en ny version på våra webbsidor.

2. Information om cookies

2.1 Vad är en cookie

Cookies är små textfiler som placeras och sparas i din webbläsare på din enhet (mobil, dator eller surfplatta) och som är vanligt förekommande på internet.

En cookie kan placeras som förstapartscookie eller tredjepartscookie. Förstapartscookies är cookies som placeras av innehavaren av webbplatsen (t.ex. Svenskt Näringsliv vad gäller svensktnaringsliv.se). Tredjepartscookies placeras av en annan webbplatsinnehavare.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade "session-cookies") alternativt lagras på användarens enhet för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade "permanenta cookies"). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

En cookie gör det möjligt att känna igen din enhet och samla information om vilka sidor och funktioner som besökts. Den hjälper till att bibehålla dina val när du navigerar på en webbplats eller återkommer till den vid ett senare tillfälle. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som t.ex. IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen/en digital tjänst ska fungera väl.

2.2 Cookies på Svenskt Näringslivs webbplatser och digitala tjänster

På Svenskt Näringslivs webbplatser och digitala tjänster använder vi cookies av flera anledningar relaterade till funktionalitet, analys och marknadsföring. Framförallt använder vi cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra din upplevelse av besöket exempelvis så att dina val kan sparas (såsom för att spara varor i din varukorg).

2.2.1 Besöksstatistik

Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics för att samla statistik, vilket innebär att information om besökarnas användning av våra webbplatser lagras på servrar hos Google via cookies. Informationen som samlas in används för att t.ex. se varifrån besökaren kommer, hur lång tid de vistas på webbplatsen eller vilka sidor som besöks. Denna information hjälper oss att utvärdera användningen av webbplatserna och hitta förbättringsområden. Google kopplar inte samman besökarens IP-adress med data som Google har. Dessa cookies kan väljas bort utan att webbplatsens funktioner påverkas.

2.3 De cookies som används beskrivs i tabellen nedan.

Cookie Name

Cookie Description

FORM_KEY

Stores randomly generated key used to prevent forged requests.

PHPSESSID

Your session ID on the server.

GUEST-VIEW

Allows guests to view and edit their orders.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.

STF

Information on products you have emailed to friends.

STORE

The store view or language you have selected.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Indicates whether a customer allowed to use cookies.

MAGE-CACHE-SESSID

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

MAGE-CACHE-STORAGE

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

MAGE-CACHE-TIMEOUT

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

SECTION-DATA-IDS

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

PRIVATE_CONTENT_VERSION

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

X-MAGENTO-VARY

Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.

MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION

Facilitates translation of content to other languages.

MAGE-TRANSLATION-STORAGE

Facilitates translation of content to other languages.

3. Att säga nej till cookies

Om du nu eller i framtiden vill säga nej till cookies eller ta bort dem, kan du göra det via inställningarna i din webbläsare. Tar du bort alla cookies kan vissa funktioner på webbplatsen sluta fungera (enligt tabellen ovan). Du kan dock alltid ta bort de cookies som används för marknadsföring utan att webbplatserna eller tjänsterna slutar fungera. Det finns verktyg på Internet för att kontrollera vilka cookies som används i din webbläsare. Du kan även läsa mer om hur du säger nej till cookies i din webbläsare på minacookies.se.

 

*****

Denna cookiepolicy uppdaterades senast: 14 december 2017