Plugga till agronom

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium, SFI / SVA, Studie- och yrkesvägledning
  • Avsändare: Jobba grönt

Sebastian pluggar till agronomekonom på Sveriges lantbruksuniversitet. 

Läs mer på https://www.jobbagront.se om möjligheterna för dig som vill jobba grönt!

Dela: