Plugga till agronom

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium, SFI / SVA, Studie- och yrkesvägledning
  • Avsändare: Jobba grönt

Sebastian pluggar till agronomekonom på Sveriges lantbruksuniversitet. 

Läs mer på Jobba grönt om möjligheterna för dig som vill jobba grönt!