Plugga till agronom

  • Filmmaterial
  • Tema: Samverkan skola och näringsliv
  • Avsändare: Jobba grönt

Sebastian pluggar till agronomekonom på Sveriges lantbruksuniversitet. 

Läs mer på https://www.jobbagront.se om möjligheterna för dig som vill jobba grönt!

Dela: