Pennan berättar – lärarhandledning

  • Årskurs: Årskurs 4-6
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument

Lärarhandledning till Pennan berättar!

Pennan berättar visar en blyertspennas väg till klassrummet, från att vara en del av ett träd till att hållas av dina elevers händer. 

I lärarhandledningen finns exempel på hur du kan arbeta med materialet. Uppgifterna i materialet kan kopplas till kursplanerna i bland annat i svenska, samhällskunskap och geografi. Tidsåtgången varierar naturligtvis beroende på grupp och hur djupt ni väljer att gå in i en uppgift. De uppskattningar som finns utgår från ett lektionsupplägg på 45 minuter.

Observera att detta är en lärarhandledning, inte ett elevmaterial och att det maximalt går att beställa fem exemplar av lärarhandledningen.