Pengalabbet

  • Årskurs: Årskurs 4-6, Årskurs 7-9
  • Avsändare: Ekonomiska museet

Alltid gratis och fraktfritt!

Pengalabbet är ett spel som går ut på att hantera och ta ansvar för en månadslön och eventuella pengar som blir över. Det riktar sig till grundskolan och ger eleverna möjlighet att på ett klurigt och utforskande sätt upptäcka privatekonomi. Spelet vill på ett lekfullt sätt lära barn och unga om privatekonomi och är framtaget i samarbete mellan Ekonomiska museet och Finansinspektionen. Pengalabbet är ett undervisningsmaterial som främst riktar sig till grundskolans årskurser 4 – 6, men kan också användas för äldre barn. Det passar även fint att spela tillsammans hemma.

Syftet är att skapa en medvetenhet om privat- och vardagsekonomi hos eleverna. Genom att ställa in olika val och situationer som kan uppstå i vardagen får eleverna reflektera över vad i deras vardag som kostar och hur mycket. De får också en ökad förståelse för att olika inkomst ger olika ekonomiska förutsättningar.

Eleverna får en ökad medvetenhet om hur ekonomiska medel kan distribueras i samhället, och förståelse för att hushållens ekonomiska förutsättningar varierar. De får även möta ekonomiska begrepp som till exempel ränta, skatt, lån och begrepp inom sparande som avkastning, risk och ränta-på-ränta.

Eleverna kan spela enskilt eller i grupp. Vi rekommenderar att eleverna arbetar tillsammans. De diskuterar utmaningar inom vardagsekonomi och gör konsumentrelaterade val.