Om oss

Eduna drivs av Svenskt Näringsliv.

Dagens unga är morgondagens medarbetare och entreprenörer. Hur de tänker kring sina framtidsval styrs naturligtvis av olika saker; däribland egna intressen och vad de känner till om näringslivet.

Det finns till exempel runt 9000 yrken att välja på idag, men många kan bara namnge en bråkdel. Vissa yrken är på väg att bli bristyrken, medan andra inte ens är “uppfunna” än.

Med ökad kunskap om möjliga framtidsvägar kan unga göra mer medvetna val. Samverkan mellan skola och näringsliv kan inspirera elever till företagande, liksom företag i sin tur genom samverkan kan höja statusen för specifika branscher och säkra framtida generationsväxlingar.

Att låta företags behov synas i utbildningen kan dessutom skapa mer motivation hos elever samt öka utbildningens kvalitet, genom att innehållet får möjlighet att svara upp mot behoven. Att förstå det samhällsekonomiska kretsloppet samt företagandets villkor och betydelse underlättar ofta när vi ska tolka vår omvärld.

På eduna.se hittar du gratis material som kan användas för att just föra skola och näringsliv närmare varandra.