Om oss

Eduna.se ägs och drivs av Svenskt Näringsliv.

För att säkra svenska företags kompetensförsörjning är det väsentligt att samverkan mellan näringslivet och skolan ökar. Dagens elever är framtidens medarbetare och entreprenörer. Det är viktigt att de blir inspirerade av näringslivet och de möjligheter som finns i företagande. 

Lika viktig är samverkan för företagen. Det kan handla om att säkra generationsväxling på företaget, höja statusen och intresset för branschen, stärka banden till lokalsamhället, skapa lojalitet eller öka försäljningen.

Samverkan höjer också kvaliteten i skolan. När skolan ser behoven hos företagen ökar insikten om vad utbildningen behöver leverera.

På eduna.se finns gratis material som syftar till att föra skola och näringsliv närmare varandra.