Möt en yrkesverksam - elev

  • Årskurs: Årskurs 7-9
  • Avsändare: Worldskills

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Med hjälp av WorldSkills Swedens material Möt en yrkesverksam får skolan en modell för att möta yrkeslivet i klassrummet. Modellen kan användas av lärare och studie- och yrkesvägledare för att skapa digitala möten mellan elever och personer i arbetslivet.

Sedan år 2020 arbetar WorldSkills med yrkesutbildningsambassadörer, i syfte att sprida kunskap, stolthet och engagemang till unga som står inför sitt gymnasieval. Läs mer HÄR!

Materialet är uppdelat i två delar: 

Möt en yrkesverksam - elev riktar sig till eleven.

Möt en yrkesverksam - skola riktar sig till lärare samt studie- och yrkesvägledning.