Lärarnas dagar

  • Årskurs: Förskoleklass, Årskurs 1-3, Årskurs 4-6, Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Med kalendern ”Lärarnas dagar” vill vi inspirera och underlätta för lärare och studie- och yrkesvägledare att koppla sin undervisning till viktiga historiska och nutida händelser.

I kalendern, som kommer att uppdateras årligen, finns under 2023 viktiga dagar under Sveriges ordförandeskap i EU, men också tips på fortbildningsaktiviteter för dig som lärare och historiska händelser att hänga upp undervisningen på.