Klas förklarar EU

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta

Vad är egentligen EU, hur startade det, vad innebär det för Sverige och hur kan det utvecklas i framtiden? I den här nya Klas förklarar berättar experten Klas Eklund om EU och Sveriges roll i EU. Filmen behandlar EU i ett historiskt perspektiv och går även igenom de beslutande organen i EU, kommissionen, parlamentet och ministerrådet, vilka de är, och hur ett lagförslag blir till samt hur EU:s lagstiftning hänger ihop med Sveriges. Slutligen tar den upp Euron, den gemensamma Europeiska valutan. Filmen är drygt fem minuter lång.