<p>Ola Stéen har arbetat på Strömstiernaskolan i Strömstad sedan 2004, och hans erfarenhet visar att det är extra viktigt att lägga ner tid på förberedelserna inför prao-perioden, bl a önskar han att d

Ola försöker att inte bara ge konkreta tips på hur man ska bete sig vid mötet med sin handledare, hur man hälsar, att man ska kolla varandra i ögonen och att man lägger bort mobilen – något som inte alltid är självklart för ungdomarna idag.

-        Jag har som policy att de ska träna på att ta kontakt. Prao-platsen behöver inte alltid vara den mest spännande, det kan vara bra att välja något som har med gymnasieprogrammet eller drömyrket att göra, eller samma bransch. Det är viktigt att de är kreativa och tänker efter! Strömstad har en fantastisk handel, och de som visar engagemang får nästan alltid praktikplats.

Skolan har haft prao så länge Ola kan minnas, vilket har varit positivt för eleverna och deras utveckling. Han menar att det beröm eleverna får från sina praktikplatser har stor betydelse för deras självkänsla, och hur de väljer att se på relationen mellan skola och näringsliv.

-        Det beröm eleven får ger en extra boost, och är något som lyfter personen över betygen. Praktikplatsen kan inte bara leda till sommar- eller extrajobb, men också en referens som de kan ha nytta av i framtiden. Jag brukar säga det: ju mer prao, desto bättre gymnasieval!