Hitta ditt yrke inom installation - på lätt svenska

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium, SFI / SVA
  • Avsändare: Installatörsföretagen

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Det är installatörer som monterar, installerar och underhåller funktioner för elektricitet, värme, kyla, vatten, sprinklers, ventilation, kraft och säkerhet. Det är de som ser till att hus, fastigheter, infrastruktur, skolor, sjukhus – ja, allt egentligen – fungerar! Det går faktiskt att påstå att utan installatörer, stannar samhället.

Mer information om de olika yrkena får du genom att beställa broschyren. Den finns även tillgänglig på engelska och arabiska