Glasskiosken

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Tryckt material
Digitalt dokument

Syftet med Glasskiosken är att genom ett kreativt tillvägagångssätt ge eleven en inblick i företagares villkor och lära sig grundläggande kunskaper om hur företagande fungerar. Eleven får också chansen att skapa sig en uppfattning om centrala marknadsekonomiska begrepp såsom utbud och efterfrågan. Detta görs genom att eleven simulerat äger en glasskiosk och sköter försäljningen under en sommar.

I spelet får eleven ta beslut kring:

  • Intäkter och utgifter
  • Inköp
  • Prissättning
  • Marknadsföring
  • Grundläggande redovisning för att kunna räkna ut en vinst


Spelet består av åtta fiktiva företagsveckor och kan spelas igenom under ett lektionstillfälle, för att sedan tillsammans med eleverna arbeta igenom diskussionsfrågorna på sida 21. Det är också möjligt att dela upp spelet på flera lektioner, exempelvis två fiktiva företagsveckor åt gången och arbeta med följdfrågor efter varje moment. Förslag på ämnen att fördjupa sig inom kan vara inköpsprocessen, utbud och efterfrågan, marknadsföring eller skatt. Spelet fungerar att spela ensam eller i grupp om två, maximum tre personer.

Till spelet behövs två tärningar och en markör. Som markör fungerar ett suddgummi fint och om fysiska tärningar saknas finns det flera olika alternativ för digitala tärningar att tillgå, prova att googla tärning. Fysiska tärningar kan du beställa HÄR!

Lärarhandledning finns på sida 23 och 24 i materialet.