Glas - möjligheternas material

  • Årskurs: Årskurs 7-9
  • Avsändare: Glasbranschföreningen

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Detta är en inspirationsskrift om glas som byggmaterial. Glas är materialet som släpper igenom ljus och tillåter utblick, samtidigt som det skyddar mot väder och vind. Numera kallas det också allt oftare för möjligheternas material. Detta tack vare en snabb teknisk utveckling som har lett till att vi har glas som tillgodoser såväl arkitektur och funktion som miljö och komfort.