Film: Hur fungerar den svenska arbetsmarknaden?

  • Årskurs: SFI / SVA
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Det här är den första filmen av tre i serien Välkommen till arbetsmarknaden!

I denna film kommer vi att försöka besvara frågorna: Var finns jobben? Går det ens att få jobb i Sverige med ett utländskt namn? Om jag har examen från ett annat land, vad gör jag då? Hur gör jag för att studera vidare?