En introduktion till EU-valet - lektionsupplägg högstadiet PDF

  • Årskurs: Årskurs 7-9
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument

Syftet med detta lektionsupplägg är att redogöra för det kommande Europaparlamentsvalet och några av de frågor som kommer att bli viktiga. Lektionen vänder sig i första hand till högstadiet och beräknas ta 60-90 minuter. Elevuppgifterna kan angripas på flera olika sätt, välj det som fungerar bäst för just din klass. Svaren kan ges direkt i helklass, i små grupper eller som skrivuppgifter – eller en blandning av de tre olika angreppssätten.