Ett klokt karriärval - bli målare

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium, SFI / SVA
  • Avsändare: Måleriföretagen

Alltid gratis och fraktfritt!

Digitalt dokument
Tryckt material

Att arbeta som målare innebär frihet. Frihet att välja hur din karriär ska se ut, med kunskaper som är attraktiva var som helst i världen.

Måleribranschen växer ständigt och måleriföretag söker efter nya medarbetare. Idag finns det ca 12 000 målare i Sverige och bara inom de närmaste fem åren kommer de behöva anställa 1000 till.