Entreprenör i det gröna näringslivet

  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium, SFI / SVA, Studie- och yrkesvägledning
  • Avsändare: Jobba grönt

Som entreprenör i det gröna näringslivet kan du både bo och arbeta på landsbygden. Du får välja dina egna vägar för att förverkliga dina drömmar.

Jobba grönt vill inspirera dig till jobb och utbildning inom det som kallas det gröna näringslivet.

Med det gröna näringslivet menar de all den näringsverksamhet som har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. Det kan vara allt från djuretik och jakt till bredband och grön omsorg. Och de vill ha fler kompetenta och engagerade människor som jobbar tillsammans med dem i det gröna näringslivet.

Läs mer på Jobba grönt om möjligheterna för dig som vill jobba grönt!