Ekonomifakta.se

  • Externt material
  • Tema: Det samhällsekonomiska kretsloppet
  • Årskurs: Årskurs 7-9, Gymnasium
  • Avsändare: Ekonomifakta
Gå till material
Låt dina elever använda ekonomifakta.se som ett verktyg för att söka kunskap om Sveriges ekonomi, kända och okända fakta om företagande, jobb, skatter och annat av betydelse för samhällsekonomin.

Källorna är offentlig svensk och internationell statistik, framför allt från SCB, OECD och Eurostat.
Dela: