Det magiska frukostbordet, film

  • Årskurs: Gymnasium
  • Avsändare: Svenskt Näringsliv

Syftet med frukostfilmen är att ge elever en introduktion till marknadsekonomi. Detta sker genom att utgå från något så vardagligt som frukostbordet. Påläggen, drycken och brödet har inte kommit dit av sig självt. Hur går det till?

Genom att titta på filmen introduceras eleverna för tankeställningar och begrepp som öppnar upp för diskussioner och fördjupningsfrågor.

Materialet behandlar flera delar som ingår i kurserna entreprenörskap, företagsekonomi och samhällskunskap men fungerar utmärkt i flera olika ämnen då du som lärare kan lyfta olika aspekter som tas upp.

Se lärarhandledningen och diskussionsfrågorna för upplägg, inspiration och exempel.